LEVERINGEN

Wanneer een bestelling voor 12:00 wordt geplaatst streven wij er naar om deze binnen 48 uur (2 werkdagen) worden verzonden, mits de bestelde artikelen voorradig zijn. Wanneer bestelde artikelen niet binnen 48 uur (2 werkdagen) kunnen worden verzonden zal de DLgrogue.com contact opnemen met de klant. Artikelen worden uiterlijk binnen 3 werkdagen verzonden.

Wij verzoeken u op het overeengekomen bezorgmoment aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen. De bezorgers zullen vragen om legitimatie. Indien niet aan de minimumleeftijdvereiste (18 jaar) is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen. De bestelling wordt geannuleerd en er zal 10,00 euro aan annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Indien u op het overeengekomen bezorgmoment niet aanwezig bent, zullen de bezorgers trachten om de bestelling af te leveren bij de buren. De bestelling zal alleen worden afgegeven bij de buren indien de ontvangende persoon 18 jaar of ouder is. Indien levering bij buren ook niet mogelijk is, dan zal de volgende dag (uitgezonderd zondag en maandag) de bestelling nogmaals aangeboden worden. Indien de tweede afleverpoging (via identieke procedure) niet slaagt, zal de bestelling retour gaan naar het distributiecentrum van onze distributeur.

Wanneer deze leveringstermijn, om welke reden dan ook overschreden wordt, zal de DLgrogue.com de klant hiervan in kennis stellen. In dat geval is de klant gerechtigd om de overeenkomst met de DLgrogue.com te ontbinden, door dit via e-mail aan de DLgrogue.com te melden.

In het kader van voorgaande alinea zal restitutie van gedane betaling zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen, plaatsvinden, na ontvangst per e-mail van het verzoek om de koopovereenkomst te ontbinden. Betaling geschiedt naar het door de klant aan te geven bankrekeningnummer.

Op het moment van uitlevering van de bestelling gaat het risico voor de bestelling over op de klant, behoudens de wettelijke aansprakelijkheid die op DLgrogue.com rust.Uiteraard zal DLgrogue.com  in samenwerking met zijn transporteur er alles aan doen om er voor te zorgen dat de bestellingen goed aankomen bij de klant. Eventuele voorvallen zullen door DLgrogue.com worden opgenomen met de transporteur. Meld schade of andere voorvallen bij info@DLgrogue.com. Meldingen zullen binnen 48 uur worden opgepakt. Leveringen zijn momenteel enkel mogelijk binnen Nederland. Indien u een internationale levering wilt is dit een vorm van maatwerk en zijn er andersoortige internationale verzendkosten. Hiervoor dient u eerst contact op te nemen met DLgrogue.com via info@DLgrogue.com.