DL Grogue is een onderdeel van Lopes Liquors, gevestigd aan de 1e Middellandstraat 4 in Rotterdam. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Duarte Lopes Grogue.

Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

De algemene voorwaarden zijn opgenomen in de webshop van de DLgrogue.com en vrij toegankelijk. Ze worden geacht ter kennisgeving te zijn aangenomen door een ieder die een bestelling plaatst bij DLgrogue.com.

Wij besteden de uiterste zorg aan het beheer en onderhoud van de webshop. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen of andere problemen aangaande informatieverspreiding via internet.

NIX18 – GEEN 18, GEEN ALCOHOL

DLgrogue.com verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. Bij aanmelding op de webshop verklaart de klant aan deze eis te voldoen, waarmee de verantwoordelijkheid voor de juistheid van dit gegeven bij de klant komt te liggen.

De NIX18-campagne is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal partners (Koninklijke Horeca Nederland, KWF kankerbestrijding, Longfonds, Trimbos-instituut, NOC*NSF, supermarkten verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, GGD GHOR Nederland, GGD’en, Thuiswinkel.org, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de ministeries van Veiligheid en Justitie ). Doel van de campagne is het versterken van de sociale norm ‘niet drinken en roken tot je 18e‘. De campagne richt zich op de hele samenleving, meer in het bijzonder de omgeving van jongeren. Iedereen zou het normaal moeten gaan vinden als jongeren voor hun 18e niet roken of drinken.

PRIJZEN

De prijzen van producten zijn in euro’s en worden duidelijk vermeld in de webshop. De prijzen worden vermeld inclusief de Nederlandse accijns en BTW, maar exclusief bezorg- en verpakkingskosten. DLgrogue.com verstuurt de bestelling zodra de betaling is ontvangen, mits de bestelde artikelen voorradig zijn. We streven er naar de bestelde producten uiterlijk binnen 72 uur af te leveren. 

BESTELLING

Bestellingen worden vooruit betaald,  middels de door de klant gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop ontvangt de klant een orderbevestiging op het opgegeven e-mailadres.

Alle aanbiedingen van DLgrogue.com zijn vrijblijvend. DLgrogue.com behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Het is in beginsel niet mogelijk een bestelling via de webshop te annuleren nadat de bestelling door ons is bevestigd (ontvangst bestelbevestiging via email). 

LEVERINGEN

Wanneer een bestelling voor 12:00 wordt geplaatst streven wij er naar om deze binnen 48 uur (2 werkdagen) worden verzonden, mits de bestelde artikelen voorradig zijn. Wanneer bestelde artikelen niet binnen 48 uur (2 werkdagen) kunnen worden verzonden zal de DLgrogue.com contact opnemen met de klant. Artikelen worden uiterlijk binnen 3 werkdagen verzonden.

Wij verzoeken u op het overeengekomen bezorgmoment aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen. De bezorgers zullen vragen om legitimatie. Indien niet aan de minimumleeftijdvereiste (18 jaar) is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen. De bestelling wordt geannuleerd en er zal 10,00 euro aan annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Indien u op het overeengekomen bezorgmoment niet aanwezig bent, zullen de bezorgers trachten om de bestelling af te leveren bij de buren. De bestelling zal alleen worden afgegeven bij de buren indien de ontvangende persoon 18 jaar of ouder is. Indien levering bij buren ook niet mogelijk is, dan zal de volgende dag (uitgezonderd zondag en maandag) de bestelling nogmaals aangeboden worden. Indien de tweede afleverpoging (via identieke procedure) niet slaagt, zal de bestelling retour gaan naar het distributiecentrum van onze distributeur.

Wanneer deze leveringstermijn, om welke reden dan ook overschreden wordt, zal de DLgrogue.com de klant hiervan in kennis stellen. In dat geval is de klant gerechtigd om de overeenkomst met de DLgrogue.com te ontbinden, door dit via e-mail aan de DLgrogue.com te melden.

In het kader van voorgaande alinea zal restitutie van gedane betaling zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen, plaatsvinden, na ontvangst per e-mail van het verzoek om de koopovereenkomst te ontbinden. Betaling geschiedt naar het door de klant aan te geven bankrekeningnummer.

Op het moment van uitlevering van de bestelling gaat het risico voor de bestelling over op de klant, behoudens de wettelijke aansprakelijkheid die op DLgrogue.com rust.Uiteraard zal DLgrogue.com  in samenwerking met zijn transporteur er alles aan doen om er voor te zorgen dat de bestellingen goed aankomen bij de klant. Eventuele voorvallen zullen door DLgrogue.com worden opgenomen met de transporteur. Meld schade of andere voorvallen bij info@DLgrogue.com. Meldingen zullen binnen 48 uur worden opgepakt. Leveringen zijn momenteel enkel mogelijk binnen Nederland. Indien u een internationale levering wilt is dit een vorm van maatwerk en zijn er andersoortige internationale verzendkosten. Hiervoor dient u eerst contact op te nemen met DLgrogue.com via info@DLgrogue.com.

FACTUUR NA BESTELLING

Heeft u een zakelijke bestelling gedaan en meteen afgerekend via de webshop, dan is het mogelijk om een factuur op te vragen voor uw administratie. Wij sturen deze factuur na de afgehandelde bestelling, binnen 14 dagen als PDF digitaal naar u toe. 

RETOURNEREN

Indien de klant niet tevreden is over een artikel kan deze niet aangebroken flessen in de bijbehorende verzenddozen flessen retourneren aan DLGrogue.nl. De klant ontvangt de aanschafwaarde van de geretourneerde artikelen terug. De klant moet zelf, binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling, zorgdragen voor het in goede staat retourneren van de artikelen. Gepaarde kosten komen voor rekening van de klant. 

Retourvoorwaarden:

– Flessen zijn ongeopend.

– Artikelen zijn voorzien van aangehechte labels en stickers.

– Artikelen zitten in de originele verpakking.

– Artikelen worden goed verpakt, bij voorkeur in de originele omdoos, geretourneerd aan:

DLGrogue.com, Lopes Liquors

1e Middellandstraat 4, 3014 BD Rotterdam

Retourzendingen zijn voor risico van de klant. DLgrogue.comis niet aansprakelijk voor het beschadigen of zoekraken van een retourzending. Ons advies is om altijd de Track & Trace-code van uw zending op te vragen. 

Creditering van geretourneerde goederen zal geschieden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending.

PERSOONSGEGEVENS

De door de klant ingevoerde persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt om de klant op de hoogte te houden van aanbiedingen en andere acties. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met betreffende wet- en regelgeving (AVG). DLGrogue.com deelt geen persoonsgegevens derden, tenzij daartoe wettelijk verplicht zijn.

KLACHTEN

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over bestellingen en onze dienstverlening kunt u contact opnemen met ons via de mail: info@DLgrogue.com. Wij zorgen ervoor dat uw vragen, opmerkingen en/of klachten zo goed mogelijk wordt afgehandeld.

OVERIGE

Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen bij twijfel niet uit te leveren of om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

Hoewel d website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voor komen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding, productinformatie, leveranciersinformatie, alcoholpercentage, volume) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kan er geen aanspraak worden gemaakt op levering op grond van foutief weergegeven informatie. 

De informatie op de website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de website aantreft, stellen wij het zeer op prijs stellen als u dit aan ons meldt via onze info@DLgrogue.com.

EINDNOOT

De intellectuele eigendomsrechten van de webshop van de DLGrogue.com berusten, in de breedste zin, bij de DLGrogue.com. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door de DLGrogue.com, informatie voor andere doeleinden te gebruiken.

Alle correspondentie aangaande de leveringsvoorwaarden dient te geschieden via info@ DLGrogue.com  

/////////////////////////////////////////////////////